ขอเชิญร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง
"ส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ"
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


         ขอเชิญชวนประชาชน และพุทธบริษัททุกท่าน ร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์ หรือนับถอยหลัง "ส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ (สวดมนต์ข้ามปี)" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนา ฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เสริมสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพรและสิริมงคล จากพระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทรและเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ มณฑลพิธีวัดท่าไทร


(เรียงคำเพื่อการโฆษณาและออกแบบโดย.. พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร)
เมื่อเข้าร้านทำไวนิลออกมา ได้ผลเป็นแบบนี้ครับ

ของสำคัญที่ควรติดมือไปด้วย.-

Image           สิ่งที่ทุกท่านควรนำไปด้วย เพื่อใช้ในพิธีเค้าท์ดาวน์ หรือนับถอยหลัง "ส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ (สวดมนต์ข้ามปี)" ในครั้งนี้ก็คือ หนังสือมนต์พิธี ซึ่งหาซื้อได้ตามศูนย์หนังสือ ร้านสังฆภัณฑ์ ร้านขายหนังสือทั่วไป เล่มใหญ่ ราคาเล่มละ ๔๐ บาท, เล่มเล็ก ๓๐ บาท ทั้ง ๒ ขนาด จำนวนหน้า และข้อความเดียวกันทุกประการ แต่เล่มขนาดเล็ก ตัวอักษรจะเล็กกว่า

         สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา ประสงค์จะบริจาคหนังสือดังกล่าว เพื่อเป็นธรรมทาน สร้างบุญบารมีธรรม และเพื่อเป็นการแบ่งปัน ช่วยเหลือ อนุเคราะห์ให้แก่ท่านที่ไม่มี หรือมีแต่ลืมนำไป ได้เปิดอ่านและสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันในครั้งนี้ โดยขอให้ท่านที่มีจิตศรัทธาได้โปรดเขียนชื่อ นามสกุลผู้บริจาค / ผู้สร้าง ลงในหน้าแรกของหนังสือ (ซึ่งผู้จัดพิมพ์ได้เตรียมช่องว่างไว้ ๑ หน้า) แล้วนำไปบริจาคได้ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ที่จะถึงนี้ หรือจะส่งไปบริจาคไว้ล่วงหน้าก็ได้ โดยจ่าหน้าถึง...

         พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล
         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
         วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่
         อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
         ๘๔๒๙๐

(ขออภัย.- เพื่อให้เกิดบุญกุศลเต็มที่ จึงของดรับบริจาคเป็นเงิน เพราะอาจก่อเกิดข้อครหา และไม่สะดวกแก่การจัดการ)

 

ข้อมูลที่ควรอ่านเพิ่มเติม.-
             วันขึ้นปีใหม่
             ต้อนรับปีใหม่ด้วยวิถีพุทธ
             สวดมนต์ปีใหม่


**************************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
ไป Web ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร