พิธียกยอดมณฑปของอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
นำเสนอโดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.


             วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธียกยอดมณฑปอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

             ด้วยพุทธบริษัท และคณะศิษยานุศิษย์วัดท่าไทร ได้ดำเนินการจัดสร้างมณฑปอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร เพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อชม และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว จึงได้จัดพิธียกยอดมณฑปอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทรขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีการจัดพิธีทางศาสนา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕ น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล กล่าวสัมโมทนียกะถา (สำ-โม-ทะ-นี-ยะ-กะ-ถา) จากนั้น พระเทพพิพัฒนาภรณ์ พร้อมด้วยญาติโยม และศิษยานุศิษย์ ร่วมประกอบพิธียกยอดมณฑป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ญาติโยม และศิษยานุศิษย์ร่วมกรวดน้ำ รับพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

ภาพถ่ายในงานพิธี ชุดที่ ๒ จาก ๔
เมื่อยกยอดมณฑปถึงที่ตั้ง
คณะนายช่าง ก็รีบดึงและนำเข้าสู่ฐานที่ตั้งยอดมณฑปโดยทันที
ยอดมณฑปกำลังถูกติดตั้งประจำที่ฐานที่ได้เตรียมเป็นที่เรียบร้อย สวยงาม
นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คณะศิษยานุศิษย์กันถ้วนหน้า
นายศุภชัย วิชัยดิษฐ คณะศิษยานุศิษย์และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
กำลังถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่มาเจริญชัยมงคลคาถา
นางปรีดา ทิพย์มณี ผอ.สำนักพุทธฯ สุราษฎร์ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
กำลังถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่มาเจริญชัยมงคลคาถา
พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร กำลังมอบวัตถุมงคลและของที่ระลึก
แก่สื่อมวลชน และประชาชนที่มาร่วมงาน
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ที่ได้รับอาราธนามาในพิธี
กำลังอนุโมนา
พุทธบริษัท คณะศิษยานุศิย์ และประชาชนที่มาร่วมงาน
กำลังรับพรด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยบุญกุศล
พระครูสมุห์มโนชย์ พัฒน์แช่ม หัวหน้าฝ่ายช่างของวัดท่าไทร และลูกมือ
กำลังคอยสั่งการให้ช่างที่อยู่บนมณฑปทำงานตามที่วางแบบไว้
พุทธบริษัท คณะศิษยานุศิย์ และประชาชนที่มาร่วมงาน
กำลังรับพรด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยบุญกุศล
พุทธบริษัท คณะศิษยานุศิย์ และประชาชนที่มาร่วมงาน
กำลังรับพรด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยบุญกุศล
พระเทพพพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร (ด้านซ้าย)
และ นายศุภชัย วิชัยดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่ (ด้านขวา)
พุทธบริษัท คณะศิษยานุศิย์ และประชาชนที่มาร่วมงาน
กำลังรับพรด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยบุญกุศล